องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร.สระแก้ว
ขอเชิญชวนพ่อแม่ พี่น้อง ชาวอำเภอวัฒนานครทุกท่าน ร่วมถวายพระพร

 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ติตอาสา กิจกรรมฝึกอ ...  องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด ...
 องค์การบริหารส่วนแซร์ออ จัดงานพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร หมู่ท ...  องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแซร์ออ วันที่ 4,5,11 มกราคม 2563 ประ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประชาสมพันธ์แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ปี2558-2562 
      องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออขอความร่วมมือประชาชนผู้ค้างชำระประจำปี2558-2562มาติดต่อชำระภาษีผู้ค้าง...

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสำรวจถังขยะ ประจำปี2563 
      องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ มีความประสงค์ จะสำรวจจำนวนและเลขถังขยะในตำบลแซร์ออให้เป็นปัจจุบัน เพื...

ประกาศอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ (ครั้งที่2) ปี 2563 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านด่านบุญธรรม สายบ้านนางราณี กุลก...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านด่านบุญธรรม สายบ้านนางน...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกรมสำนักงานทรัพยากรน้ำ...     จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนเมษา...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฝายน้ำล้นจุดคลองยางหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 15 มีนาคม 2562
   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 23 มกราคม 2562
   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผู้ประสงค์ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ติ้นเขิน
   ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่อง หาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ตื้นเขิน
   อบต.ทรัพย์พระยาเปิดเผยสาระสำคัญสัญญาก่อสร้างเลขที่ 21/63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5
   อบต.ทรัพย์พระยาเปิดเผยสาระสำคัญสัญญาก่อสร้างเลขที่ 20/63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4
   อบต.ทรัพย์พระยาเปิดเผยสาระสำคัญสัญญาก่อสร้างเลขที่ 19/63 โครงการลงหินคลุกผิวจราจร ม.12
   x22.1เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่5,10,10
   x21.3เทศบาลตำบลบ้านซ่องตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่1 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่11,หมู่ที่4
   x21.2เทศบาลตำบลบ้านซ่องตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 12,หมู่ที่6
   x21.1เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศจ้างซ่อมแวมฝายกั้นน้ำทดตาพวง หมู่ที่ 2 บ้านแถวธาร
   x20เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1บ้านซ่อง กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
311 2 3 4 5 6
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.