องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สาส์นจากนายกฯ

 
นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

ข้อมูล และสภาพทั่วไป

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 

      ที่ตั้ง

 

ตำบลแซร์ออ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 253  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ห่างจากที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร 30  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 45  กิโลเมตร

   

พื้นที่ 272  ตารางกิโลเมตร   /  172,500  ไร

   

      ลักษณะภูมิประเทศ

 

เป็นที่รายลุ่ม มีแหล่งน้ำทั้งที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรและบริโภค มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอตาพระยา

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลช่องกุ่ม

ทิศใต้                    ติดต่อกับอำเภออรัญประเทศ

   

      ลักษณะภูมิอากาศ 

 

เป็นเขตร้อนชื้น  มีฝนตกต้องตามฤดูกาล   อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 30-35  องศาเซลเซียส   ความชื้นสัมพัทธ์  ประมาณ 5060%  ปริมาณน้ำฝน  ประมาณ 1,200-1,300 มิลลิเมตร/ปี

 

Ø            ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ เมษายน  อากาศร้อนเป็นเวลานาน

Ø            ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ตุลาคม  และฝนจะทิ้งช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม  ฝนตกชุกมาก เดือน กันยายน ตุลาคม

Ø            ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - มกราคม  

   

ประชากร  เดือนพฤษภาคม  2550  มีจำนวนทั้งสิ้น  10,912  คน  แยกเป็นชาย  5,759  คน  หญิง  5,123  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  53.81 คน/ตารางกิโลเมตร  ประชากรแฝงประมาณ 350 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,183  ครัวเรือน

ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ     ประมาณร้อยละ  97.92

นับถือศาสนาคริสต์                ประมาณร้อยละ  2.08

   

      การเมืองการปกครอง  จำนวนหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

 

 

      ส่วนราชการ

1.               หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12  

2.               ร.12 พัน 2 รอ

3.               หน่วยพิทักษ์ป่า  กรมป่าไม้

4.               โรงเรียน  3  แห่ง

5.               หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

 

 

เอกสารประกอบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.59.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 399,843

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

 
นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.