องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 
นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 

      ถนนสายหลัก  1  สาย 

การเดินทางของประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว  และมีรถ ประจำทางวิ่งผ่านบางหมู่บ้าน

 

      ไฟฟ้า

ใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบทั้ง  14  หมู่บ้าน

 

      ประปา

ประปาหมู่บ้าน  2  แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่  5 )

 

      โทรศัพท์

                เต็มพื้นที่

 

      แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

- ห้วยมาบข่าหวาน        หมู่ที่  2            -  ห้วยล้าน              หมู่ที่  3

- ห้วยมาบหวายโสม      หมู่ที่  4           -  ห้วยภูไทร            หมู่ที่  5  

   

      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1.               อ่างเก็บน้ำ                     3              แห่ง

2.               สระน้ำ                          35            แห่ง

3.               ฝายน้ำล้น                      4              แห่ง

4.               บ่อน้ำบาดาล                 32            แห่ง

5.               บ่อน้ำตื้น                       215          แห่ง

6.               แหล่งน้ำอื่น                  35            แห่ง

 

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.179.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 324,721


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มกราคม 2563


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770  Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.