สาส์นจากนายกฯ

...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 

      อาชีพหลัก

 

Ø   รับจ้าง                              ร้อยละ  25

Ø   เกษตรกรรม                     ร้อยละ  60

Ø   ค้าขาย                              ร้อยละ  5

Ø   ธุรกิจส่วนตัว                    ร้อยละ  5

Ø   อื่น ๆ                                ร้อยละ  5

 

      พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

 

Ø   มันสำปะหลัง                   5,990    ไร่

Ø   อ้อย                                   3,340    ไร่

Ø   ข้าว                                    11,720   ไร่

Ø   ยูคา                                    9,606    ไร่

 

      พื้นที่ทำการเกษตร   29,570       ไร่

 

Ø   พืชไร่                                                21,050     ไร่

Ø   ไม้ผล,ไม้ยืนต้น                               9,606       ไร่

Ø   พืชผัก                                                540          ไร่

 

      รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  16,500 บาท/ครัวเรือน/ปี

 

      อุตสาหกรรม /ธุรกิจ ในพื้นที่

โรงงานทำรองเท้า   1 แห่ง  (บริษัทในกี้) จำนวนแรงงาน 105 คน

 

      ผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

                -

      การท่องเที่ยว

                -

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 434,518

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 22 มกราคม 2565
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
Tel : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.