องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สาส์นจากนายกฯ

 
นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

ข้อมูลด้านสังคม

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 

      การศึกษา

Ø   โรงเรียน

·          โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง

·          โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3

·          โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ม.4

·          โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ ม.5)

Ø   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  3  แห่ง (หมู่ที่ 3 , หมู่ 5, หมู่ 7 )

Ø   ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง (หมู่ 5)

Ø   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  1  แห่ง (ม.1)

Ø   เสียงตามสาย 3 แห่ง

 

v สถาบันและองค์กรทางศาสนา  วัด จำนวน 1 แห่ง (วัดแซร์ออ หมู่ 11)

v สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง (หมู่ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14)

v โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง (หมู่ 6)  

   

v สาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  2  แห่ง (ม.2 , ม.5) 

v สนามกีฬา/ลานกีฬา  จำนวน  14  แห่ง

 

   

      การรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่พักสายตรวจประจำตำบล    1  แห่ง (ม.11)

   

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าสงวนแห่งชาติ

    

      ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

สภาพภูมิประเทศและสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินเขาไม่สูงมากนัก  พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.)  ดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะกับการปลูกมันสำปะหลัง , ข้าว ,อ้อย  เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  ทำให้การขนส่งผลผลิตด้านการเกษตรไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกันไม่รวมเป็นกลุ่ม  ประกอบกับประชากรมีรายได้น้อยและมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรต่างถิ่นเข้ามาในตำบลเป็นจำนวนมาก  ทำให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 52.3.228.47
คุณเข้าชมลำดับที่ 430,531

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 2425 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 กันยายน 2563
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

 
นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.