องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 
นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ  หน้าแรก     การชำระภาษี 

การชำระภาษี
การชำระภาษี  

การชำระภาษี

 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่

 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของที่ดินต้องแจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่  ภายในมกราคมของปีแรกที่มีการประเมินภาษีใหม่ทุก  4  ปี และต้องยื่นชำระภาษีภายใน เดือนมกราคม เมษายน  ของทุกปี

 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

 

เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบ  ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายและต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้ายภายใน 

เดือนมกราคม มีนาคม  ของทุกปี 

การประเมินภาษีป้าย ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ป้าย  (กว้างที่สุด x ยาวที่สุด) แยกตามประเภทของป้าย  ดังนี้

 

1.               ประเภทป้าย  ภาษีที่เสียต่อ  500  ตารางเซนติเมตร

·        อักษรไทยล้วน     3     บาท

·        อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ  ภาพหรือเครื่องหมาย      20       บาท

·        ป้ายดังต่อไปนี้  ให้คิดอัตรา

ก.       ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย   40  บาท

ข.       ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้   40  บาท  หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

  

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน  เดือนมกราคม กุมภาพันธ์  ของทุกปี 

 

ค่ามาตรฐานกลาง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

(หน่วย บาท ต่อตารางเมตร)

 

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.179.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 324,720


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มกราคม 2563


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770  Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.