สาส์นจากนายกฯ

...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     การชำระภาษี 

การชำระภาษี
การชำระภาษี  

การชำระภาษี

 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่

 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของที่ดินต้องแจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่  ภายในมกราคมของปีแรกที่มีการประเมินภาษีใหม่ทุก  4  ปี และต้องยื่นชำระภาษีภายใน เดือนมกราคม เมษายน  ของทุกปี

 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

 

เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบ  ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายและต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้ายภายใน 

เดือนมกราคม มีนาคม  ของทุกปี 

การประเมินภาษีป้าย ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ป้าย  (กว้างที่สุด x ยาวที่สุด) แยกตามประเภทของป้าย  ดังนี้

 

1.               ประเภทป้าย  ภาษีที่เสียต่อ  500  ตารางเซนติเมตร

·        อักษรไทยล้วน     3     บาท

·        อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ  ภาพหรือเครื่องหมาย      20       บาท

·        ป้ายดังต่อไปนี้  ให้คิดอัตรา

ก.       ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย   40  บาท

ข.       ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้   40  บาท  หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

  

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน  เดือนมกราคม กุมภาพันธ์  ของทุกปี 

 

ค่ามาตรฐานกลาง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

(หน่วย บาท ต่อตารางเมตร)

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 434,519

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 22 มกราคม 2565
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
Tel : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.