องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 
นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ  หน้าแรก     การขออณุญาตจัดตั้งสถานที่ 

การขออณุญาตจัดตั้งสถานที่
การขออณุญาตจัดตั้งสถานที่  

การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

     กรณีขออนุญาตรายใหม่

ขั้นตอนการให้บริการ

1.       ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แบบ  อภ.1)  พร้อมเอกสารประกอบ

2.       เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบเอกสารและออกตรวจสถานประกอบการตามคำขอรับใบอนุญาต

3.       เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการออกใบอนุญาต

4.       เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แบบ  ภอ.2)(ดำเนินการตามขั้นตอนกรณีขออนุญาตรายใหม่)

5.       ใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน  3 วัน  กรณีขออนุญาตรายใหม่

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.        บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต

2.        บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ  หากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต

3.        สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

4.        หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

5.        แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการ

 

     กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต

ขั้นตอนการให้บริการ

(ดำเนินการตามขั้นตอนกรณีขออนุญาตรายใหม่)

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม่) -   ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม  (ระยะเวลาเนินการ 15  นาที/ราย) กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต

 

     กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่ หรือเครื่องจักร

เอกสารประกอบการพิจารณา

(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม่) -   ใบอนุญาตฉบับเดิม  (ระยะเวลาเนินการ 15  นาที/ราย)กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักร

 

     กรณีใบอนุญาต ชำรุดหรือสูญหาย  โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

1.       ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมและใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ  อภ.5 (ถ้ามี)  ที่ชำรุดในสาระสำคัญ

2.        หลักฐานการแจ้งความ  กรณีสูญหาย (ระยะเวลาเนินการ 15  นาที/ราย)

 

     กรณีแจ้งเลิกกิจการให้ดำเนินการดังนี้

1.        ยื่นแบบคำขอบอกเลิกกิจการต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง พร้อมเอกสารประกอบ

 

                เอกสารประกอบการพิจารณา

1.       บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับใบอนุญาต

2.       ใบอนุญาตฉบับเดิม

 

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.214.184.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 325,725


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 มกราคม 2563


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770  Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0