สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     การขออณุญาตจัดตั้งสถานที่ 

การขออณุญาตจัดตั้งสถานที่
การขออณุญาตจัดตั้งสถานที่  

การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

     กรณีขออนุญาตรายใหม่

ขั้นตอนการให้บริการ

1.       ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แบบ  อภ.1)  พร้อมเอกสารประกอบ

2.       เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบเอกสารและออกตรวจสถานประกอบการตามคำขอรับใบอนุญาต

3.       เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการออกใบอนุญาต

4.       เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แบบ  ภอ.2)(ดำเนินการตามขั้นตอนกรณีขออนุญาตรายใหม่)

5.       ใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน  3 วัน  กรณีขออนุญาตรายใหม่

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.        บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต

2.        บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ  หากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต

3.        สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

4.        หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

5.        แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการ

 

     กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต

ขั้นตอนการให้บริการ

(ดำเนินการตามขั้นตอนกรณีขออนุญาตรายใหม่)

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม่) -   ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม  (ระยะเวลาเนินการ 15  นาที/ราย) กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต

 

     กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่ หรือเครื่องจักร

เอกสารประกอบการพิจารณา

(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม่) -   ใบอนุญาตฉบับเดิม  (ระยะเวลาเนินการ 15  นาที/ราย)กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักร

 

     กรณีใบอนุญาต ชำรุดหรือสูญหาย  โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

1.       ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมและใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ  อภ.5 (ถ้ามี)  ที่ชำรุดในสาระสำคัญ

2.        หลักฐานการแจ้งความ  กรณีสูญหาย (ระยะเวลาเนินการ 15  นาที/ราย)

 

     กรณีแจ้งเลิกกิจการให้ดำเนินการดังนี้

1.        ยื่นแบบคำขอบอกเลิกกิจการต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง พร้อมเอกสารประกอบ

 

                เอกสารประกอบการพิจารณา

1.       บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับใบอนุญาต

2.       ใบอนุญาตฉบับเดิม

 

 

โหวดเว็ปไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.88.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 571,709

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 1415 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 เมษายน 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.