สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     การขอติดตั้งปะปา 

การขอติดตั้งปะปา
การขอติดตั้งปะปา  

การยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบน้ำประปา

 

     กรณีขอใหม่

ขั้นตอนการให้บริการ

1.       ผู้ขอใช้น้ำยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปาต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพร้อมแนบเอกสารประกอบ

2.        เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำขยายเขตถึงจุดขอใช้น้ำประปาหรือไม่

3.        เจ้าหน้าที่ส่งแบบคำร้องขอใช้น้ำประปาเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.        เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  พร้อมทำสัญญาการใช้น้ำประปา

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.        เสาเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน

3.       หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอใช้น้ำไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

 

ระยะเวลา  >> ภายใน  7 วัน

 

     กรณีแจ้งยกเลิกการใช้น้ำประปา

ขั้นตอนการให้บริการ

1.        ผู้ใช้น้ำยื่นคำขอบอกเลิกการใช้น้ำประปาต่อเจ้าหน้าที่  พร้อมเอกสารประกอบ

2.        เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการค้างชำระค่าน้ำประปา  ถ้ามียอดเงินคงค้างจ่ายต้องชำระเสียก่อน

3.        เจ้าหน้าที่ดำเนินการถอนคืนเงินค่าประกันสัญญาให้กับผู้ขอยกเลิกการใช้น้ำ

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.        บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ใช้น้ำประปา

2.        ใบเสร็จสัญญาค้ำประกันการใช้น้ำประปา

 

ระยะเวลา  >> ภายใน  3 วัน

 

การเรียกเก็บและชำระค่าน้ำประปา  ภายในวันที่  30  ของทุกเดือน

 

      ค่าติดตั้งประปา  (ต่อมาตรวัดน้ำหนึ่งหน่วย)

 

      การประกันการใช้น้ำ  (บาท/มาตรวัดน้ำหนึ่งหน่วย)

 

      ค่าบริการทั่วไป  (บาท/เครื่อง/เดือน)

 

      อัตราค่าน้ำประปา  (ไม่รวมค่าบริการ)

 

 

โหวดเว็ปไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.153.39.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 473,465

เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 45
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.