สาส์นจากนายกฯ

...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     การขอจัดเก็บขยะ 

การขอจัดเก็บขยะ
การขอจัดเก็บขยะ  

การยื่นขอรับบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

 

กรณีขอใหม่

ขั้นตอนการให้บริการ

1.        ผู้ขอรับบริการขอรับแบบคำขอให้จัดเก็บขยะมูลฝอยกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารประกอบ

2.        เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง

3.        เจ้าหน้าที่จัดส่งถังขยะให้ตามสถานที่ระบุไว้ตามแบบคำขอ

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.         เสาเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.         สำเนาทะเบียนบ้าน

3.         แผนผังสถานที่ตั้ง/บริเวณเก็บขนขยะมูลฝอย

 

ระยะเวลาดำเนินการ  >> ภายใน  3 วัน

 

ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ชำระภายในวันที่  30  ของทุกเดือน

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2549

 

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 434,526

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
2324 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 23 มกราคม 2565
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
Tel : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.