องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 
นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  


นางสาวมณีนุช เวระนะ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวมณีนุช เวระนะ
ันักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวนิตยา สินธิมาตร
ครู (คศ.1)


นางลัดดา เงินชื่น
ครู (คศ.1)


นางสาวดอกรัก ทุนนุมล
ครู (คศ.1)


นางวันดี เงินหล่อ
ครู (คศ.1)


นางสาวอนัญญา เงินล้วน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางประไพรัตน์ ดวงวิไล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฉัตรสุดา งามแสง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอรุณีวรรณ์ เงินอยู่
พนักงานจ้างทั่วไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.26.179.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 324,745


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มกราคม 2563


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770  Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.