สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา
สมาชิกสภา  


นายสมบัติ ชำนาญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ


นายพงษ์สวัสดิ์ ยี่รัมย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ


นายสนธยา ฟ้าหทัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ


นางอำพรรัตน์ แสนโคตร
ส.อบต.หมู่ 1


นางหนูหลั่น จันทร์วาน
ส.อบต.หมู่ 1


นายสมกรรณ์ งามขำ
ส.อบต.หมู่ 2


นางสาวสุภาพร ดวงมาลี
ส.อบต.หมู่ 2


นายจักรภพ กลึงกลางดอน
ส.อบต.หมู่ 3


นายธีรภาพ นรสิงห์
ส.อบต.หมู่ 3


นางสาวดวงกมล เปลี่ยนสอาด
ส.อบต.หมู่ 4


นายจำรูญ มิตรจังหรีด
ส.อบต.หมู่ 4


นางทวี เที่ยงธรรม
ส.อบต.หมู่ 5


นายกษิเดช เปรื่อธนากิจ
ส.อบต.หมู่ 5


นายนิรันดร์ ประวะเสริม
ส.อบต.หมู่ 6


นายบุญสม วาปีกัง
ส.อบต.หมู่ 6


-ว่าง-
ส.อบต.หมู่ 7


นายบุญธรรม โยธาภักดี
ส.อบต.หมู่ 7


นายชวน อ่อนผักแว่น
ส.อบต.หมู่ 8


นางดวงเนตร สังวาลรัมย์
ส.อบต.หมู่ 8


นายสมบัติ ชำนาญ
ส.อบต.หมู่ 9


นางพัฒน์สรณ์ กลิ่นจันทร์
ส.อบต.หมู่ 9


นางรจนา งามแสง
ส.อบต.หมู่ 11


นางขวัญเรียง จินดากุล
ส.อบต.หมู่ 11


นายวิรัตน์ พูลพุทธ
ส.อบต.หมู่ 12


นางบุหรัน นพคุณ
ส.อบต.หมู่ 12


นายมณี โพธิ์ไทร
ส.อบต.หมู่ 13


นายสมพงษ์ กีโหง
ส.อบต.หมู่ 13


นางสมปอง เงินอยู่
ส.อบต.หมู่ 14


นายสมคิด งามจั่นศรี
ส.อบต.หมู่ 14
โหวดเว็ปไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 503,218

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.