สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำแซร์ออ ได้จัดโครงการจุดประกายฝันมุ่งมั่นสู่เป้าหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลแซร์ออ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายนพีรวิช  งามแสง และคณะ ลงดูพื้นที่ในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันเยาวชนตำบลแซร์ออห่างไกลยาเสพติด เพื่อพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเขาพรมสุวรรณ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรเยาวชนจากโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายนพีรวิช  งามแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนธยา  ฟ้าหทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณราจ่ายประจำปี 2563-2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว กำหนดดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่ (สปจ.สระแก้ว) 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออได้ดำเนินโครงการการส่งเสริมป้องกันเยาวชนตำบลแซร์ออห่าไกลยาเสพติด เพื่อพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้กับประชาชนหมู่ที่ 11 ตำบลแซร์ออ และให้เจ้าหน้าที่จัดเก็รายได้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อธิบายเกี่ยวกับการมาใช้บริการของงานด้านต่าง ๆ ของ อบต.แซร์ออ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออได้ดำเนินการจัทำโครงการส่งเสริมป้องกันเยาวชนตำบลแซร์ออห่างไกลยาเสพติด เพื่อพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความอันตรายของยาเสพติด และให้เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ได้อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานเมื่อประชาชนมาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ณ ศาลากลางหมู่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลแซร์ออ
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติป้องกันระงับอัคคีภัยในสำนักงาน
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญเรือง  ประทุมเทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ  พร้อมคณะ ได้มอบของขวัญของรางวัลให้กับ เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแซร์ออ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2564

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
โหวดเว็ปไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.88.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 571,661

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 1415 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 เมษายน 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.