องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สาส์นจากนายกฯ

 
นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ติตอาสา กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ วันที่ 28-30 มกราคม 2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขึ้น ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
 องค์การบริหารส่วนแซร์ออ จัดงานพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 17 มกราคม 2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกำอำเภอวัฒนานคร จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่นที่ ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 15 มกราคม 2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแซร์ออ วันที่ 4,5,11 มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแซร์ออ วันที่ 4,5,11 มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแซร์ออ วันที่ 4,5,11 มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีปฐมวัย ครั้งที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธื ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย,สภาเด็กและเยาวชนตำบลแซร์ออ และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาชุมชน วัด และที่สาธารณประโยชน์ บริเวณสำนักสงฆ์บ้านโคกแซร์ออ หมู่ที่ 3 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 22 ตุลาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับสมาชิก อบต. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย,โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาชุมชน วัด และที่สาธารณประโยชน์ บริเวณวัดบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 7 สิงหาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย,โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาชุมชน วัด และที่สาธารณประโยชน์ บริเวณวัดบ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 12 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย,โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาชุมชน วัด และที่สาธารณประโยชน์ บริเวณตลาดนัดแซร์ออ หมู่ที่ 2 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 26 มิถุนายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดโครงการฝึกอาชีพการทำขนมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแซร์ออ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตำบลแซร์ออ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับสมาชิก อบต. และประชาชน จัดงานโครงการสืบสานประเพณีบุญตะไลยักษ์ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย" 17 พ.ค.2562

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.59.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 399,828

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

 
นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.