สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     ITA 
ITA
ITA  
     มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปิดอ่าน
     รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563เปิดอ่าน
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเปิดอ่าน
     รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนเปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562เปิดอ่าน
     บันทึกมอบหมายงาน ITA (ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส)เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงาน อบต.แซร์ออเปิดอ่าน
     บันทึกข้อความรายงานวิเคราะห์วิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2562)เปิดอ่าน
     รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ของปี 2563เปิดอ่าน
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563เปิดอ่าน
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563เปิดอ่าน
     เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (แผนประชาคม)เปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561เปิดอ่าน
     การติดตามการดำเนินงานตามแผน ปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2562เปิดอ่าน
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเปิดอ่าน
     ประกาศป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเปิดอ่าน
     มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์เปิดอ่าน
     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(การทุจริต)เปิดอ่าน
     อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออเปิดอ่าน
โหวดเว็ปไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 503,141

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.