องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 
นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ  หน้าแรก     ITA 
ITA
ITA  
     รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 61ดาวน์โหลด
     คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานดาวน์โหลด
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     การติดตามการดำเนินงานตามแผน ปี 2562ดาวน์โหลด
     รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจดาวน์โหลด
     ประกาศป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมดาวน์โหลด
     มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนดาวน์โหลด
     ประกาศความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
     มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดาวน์โหลด
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดาวน์โหลด
     คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ดาวน์โหลด
     ขอมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีดาวน์โหลด
     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(การทุจริต)ดาวน์โหลด
     กฎหมายที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลด
     อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออดาวน์โหลด
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.179.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 324,692


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มกราคม 2563


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770  Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.