สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน  
     ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานพัสดุเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานธุรการเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีเปิดอ่าน
     คู่มือตัวอย่าคำสั่งด้านบุคลากรเปิดอ่าน
     คู่มือจัดทำงบประมาณเปิดอ่าน
     คู่มืองานธุรการเปิดอ่าน
     คู่มือการเลื่อนระดับเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชีเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท.พ.ศ.2539เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบทเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่งเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เปิดอ่าน
     คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการเปิดอ่าน
     คู่มือการเบิกจ่าย สปสช.เปิดอ่าน
โหวดเว็ปไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.88.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 571,655

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 1415 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 เมษายน 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.