สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     สรุปผลการดำเนินงาน 
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน  
     โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 63เปิดอ่าน
     โครงการส่งเสริมป้องกันเยาวชนตำบลแซร์ออห่างไกลยาเสพติด 63เปิดอ่าน
     โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสมาชิก 63เปิดอ่าน
     โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน 63เปิดอ่าน
     โครงการจิตอาสา ครั้งที่ 1 64เปิดอ่าน
     กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเปิดอ่าน
     โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     โครงการอบรมภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการอบรมเฝ้าระวังเรื่องโรคพิษสุนักบ้าในเด็กปฐมวัยเปิดอ่าน
     โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาเปิดอ่าน
     โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสีขาว (กิจกรรมคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง) ปีการศึกษา 2562เปิดอ่าน
     โครงการวันเด็แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีการศึกษา 2562เปิดอ่าน
     โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (Home Vist) ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมา 2562เปิดอ่าน
     โครงการจัดอบรมระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ (DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการกิจกรรมวันสำคัญเปิดอ่าน
     โครงการก้านกล้วยแลนสนุกเปิดอ่าน
     โครงการสายใยสัมพันธ์โรงเรียนพ่อแม่ ประจำปีการศึกษา 2562เปิดอ่าน
     โครงการเด็กดีมีเงินออม ปีการศึกษา 2562เปิดอ่าน
     โครงการสายใยสัมพันธ์ โรงเรียนพ่อแม่นิทานสานฝัน ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการต้นแบบผู้สูงอายุอนามัยดีวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการจัดงานบุญบั้งไฟยักษ์เพื่อสืบทอดประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการจัดงานสืบานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการเกษตรปลอดโรคประจำงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยสารปนเปื้อนในอาหารและผลไม้ ร้านอาหารและแผงลอยเปิดอ่าน
     โครงการฟื้นฟูปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการพัฒนาการให้บริการคลีนิคไร้พุง ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการอบรมให้ความรู้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็เต้านมและตรวจคัดกรออง ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลแซร์ออ ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการฝึกอาชีพการทำขนมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย หลักสูตรการตัดผมชาย ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในช่องปาก ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตและเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2562เปิดอ่าน
     โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2562เปิดอ่าน
     โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี 2562เปิดอ่าน
     โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)รุ่นที่ 2-2562เปิดอ่าน
     โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)รุ่นที่ 1-2562เปิดอ่าน
     โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ปี 62เปิดอ่าน
โหวดเว็ปไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 503,158

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.