สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
     ยกเลิกการใช้สำเนาการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33เปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34เปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32เปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)เปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการแจ้งขุดดินเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการรับชำระภาษีป้ายเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)เปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ยกเลิกการใช้สำเนาการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22เปิดอ่าน
     ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเปิดอ่าน
     ประกาศการลดขั้นตอนเปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเปิดอ่าน
     คำสั่งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเปิดอ่าน
โหวดเว็ปไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 503,205

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.