สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     หนังสือรับปี64 
หนังสือรับปี64
หนังสือรับปี64  
     489เปิดอ่าน
     488เปิดอ่าน
     487เปิดอ่าน
     486เปิดอ่าน
     485เปิดอ่าน
     484เปิดอ่าน
     483เปิดอ่าน
     482เปิดอ่าน
     481เปิดอ่าน
     480เปิดอ่าน
     479เปิดอ่าน
     478เปิดอ่าน
     477เปิดอ่าน
     476เปิดอ่าน
     475เปิดอ่าน
     474เปิดอ่าน
     473เปิดอ่าน
     472เปิดอ่าน
     471เปิดอ่าน
     470เปิดอ่าน
     469เปิดอ่าน
     468เปิดอ่าน
     467เปิดอ่าน
     466เปิดอ่าน
     465เปิดอ่าน
     464เปิดอ่าน
     463เปิดอ่าน
     462เปิดอ่าน
     461เปิดอ่าน
     460เปิดอ่าน
     459เปิดอ่าน
     458เปิดอ่าน
     457เปิดอ่าน
     456เปิดอ่าน
     455เปิดอ่าน
     454เปิดอ่าน
     453เปิดอ่าน
     452เปิดอ่าน
     451เปิดอ่าน
     450เปิดอ่าน
     449เปิดอ่าน
     448เปิดอ่าน
     447เปิดอ่าน
     446เปิดอ่าน
     445เปิดอ่าน
     444เปิดอ่าน
     443เปิดอ่าน
     442เปิดอ่าน
     441เปิดอ่าน
     440เปิดอ่าน
     439เปิดอ่าน
     438เปิดอ่าน
     437เปิดอ่าน
     436เปิดอ่าน
     435เปิดอ่าน
     434เปิดอ่าน
     433เปิดอ่าน
     432เปิดอ่าน
     431เปิดอ่าน
     430เปิดอ่าน
     429เปิดอ่าน
     428เปิดอ่าน
     427เปิดอ่าน
     426เปิดอ่าน
     425เปิดอ่าน
     424เปิดอ่าน
     423เปิดอ่าน
     422เปิดอ่าน
     421เปิดอ่าน
     420เปิดอ่าน
     419เปิดอ่าน
     418เปิดอ่าน
     417เปิดอ่าน
     416เปิดอ่าน
     415เปิดอ่าน
     414เปิดอ่าน
     413เปิดอ่าน
     412เปิดอ่าน
     411เปิดอ่าน
     410เปิดอ่าน
     409เปิดอ่าน
     408เปิดอ่าน
     407เปิดอ่าน
     406เปิดอ่าน
     405เปิดอ่าน
     404เปิดอ่าน
     403เปิดอ่าน
     402เปิดอ่าน
     401เปิดอ่าน
     400เปิดอ่าน
     399เปิดอ่าน
     398เปิดอ่าน
     397เปิดอ่าน
     396เปิดอ่าน
     395เปิดอ่าน
     394เปิดอ่าน
     393เปิดอ่าน
     392เปิดอ่าน
     391เปิดอ่าน
     390เปิดอ่าน
     389เปิดอ่าน
     388เปิดอ่าน
     387เปิดอ่าน
     386เปิดอ่าน
     385เปิดอ่าน
     384เปิดอ่าน
     381เปิดอ่าน
     379เปิดอ่าน
     378เปิดอ่าน
     377เปิดอ่าน
     376เปิดอ่าน
     375เปิดอ่าน
     374เปิดอ่าน
     373เปิดอ่าน
     372เปิดอ่าน
     371เปิดอ่าน
     370เปิดอ่าน
     369เปิดอ่าน
     368เปิดอ่าน
     367เปิดอ่าน
     366เปิดอ่าน
     365เปิดอ่าน
     364เปิดอ่าน
     362เปิดอ่าน
     361เปิดอ่าน
     360เปิดอ่าน
     359เปิดอ่าน
     358เปิดอ่าน
     357เปิดอ่าน
     356เปิดอ่าน
     355เปิดอ่าน
     354เปิดอ่าน
     353เปิดอ่าน
     352เปิดอ่าน
     351เปิดอ่าน
     350เปิดอ่าน
     349เปิดอ่าน
     348เปิดอ่าน
     347เปิดอ่าน
     346เปิดอ่าน
     345เปิดอ่าน
     344เปิดอ่าน
     343เปิดอ่าน
     342เปิดอ่าน
     341เปิดอ่าน
     340เปิดอ่าน
     339เปิดอ่าน
     338เปิดอ่าน
     337เปิดอ่าน
     336เปิดอ่าน
     335เปิดอ่าน
     334เปิดอ่าน
     333เปิดอ่าน
     332เปิดอ่าน
     331เปิดอ่าน
     330เปิดอ่าน
     329เปิดอ่าน
     328เปิดอ่าน
     327เปิดอ่าน
     326เปิดอ่าน
     325เปิดอ่าน
     324เปิดอ่าน
     323เปิดอ่าน
     322เปิดอ่าน
     321เปิดอ่าน
     320เปิดอ่าน
     319เปิดอ่าน
     318เปิดอ่าน
     317เปิดอ่าน
     316เปิดอ่าน
     315เปิดอ่าน
     314เปิดอ่าน
     313เปิดอ่าน
     312เปิดอ่าน
     311เปิดอ่าน
     310เปิดอ่าน
     309เปิดอ่าน
     308เปิดอ่าน
     307เปิดอ่าน
     306เปิดอ่าน
     305เปิดอ่าน
     304เปิดอ่าน
     303เปิดอ่าน
     302เปิดอ่าน
     301เปิดอ่าน
     300เปิดอ่าน
     299เปิดอ่าน
     298เปิดอ่าน
     297เปิดอ่าน
     296เปิดอ่าน
     295เปิดอ่าน
     294เปิดอ่าน
     293เปิดอ่าน
     292เปิดอ่าน
     291เปิดอ่าน
     290เปิดอ่าน
     289เปิดอ่าน
     288เปิดอ่าน
     287เปิดอ่าน
     286เปิดอ่าน
     285เปิดอ่าน
     284เปิดอ่าน
     283เปิดอ่าน
     282เปิดอ่าน
     281เปิดอ่าน
     280เปิดอ่าน
     279เปิดอ่าน
     278เปิดอ่าน
     277เปิดอ่าน
     276เปิดอ่าน
     275เปิดอ่าน
     274เปิดอ่าน
     273เปิดอ่าน
     272เปิดอ่าน
     271เปิดอ่าน
     270เปิดอ่าน
     268เปิดอ่าน
     267เปิดอ่าน
     266เปิดอ่าน
     265เปิดอ่าน
     264เปิดอ่าน
     263เปิดอ่าน
     262เปิดอ่าน
     261เปิดอ่าน
     260เปิดอ่าน
     259เปิดอ่าน
     258เปิดอ่าน
     257เปิดอ่าน
     256เปิดอ่าน
     255เปิดอ่าน
     254เปิดอ่าน
     253เปิดอ่าน
     252เปิดอ่าน
     251เปิดอ่าน
     250เปิดอ่าน
     249เปิดอ่าน
     248เปิดอ่าน
     245เปิดอ่าน
     244เปิดอ่าน
     243เปิดอ่าน
     242เปิดอ่าน
     241เปิดอ่าน
     239เปิดอ่าน
     238เปิดอ่าน
     237เปิดอ่าน
     236เปิดอ่าน
     235เปิดอ่าน
     234เปิดอ่าน
     233เปิดอ่าน
     232เปิดอ่าน
     231เปิดอ่าน
     230เปิดอ่าน
     229เปิดอ่าน
     228เปิดอ่าน
     227เปิดอ่าน
     226เปิดอ่าน
     225เปิดอ่าน
     224เปิดอ่าน
     223เปิดอ่าน
     222เปิดอ่าน
     221เปิดอ่าน
     220เปิดอ่าน
     219เปิดอ่าน
     218เปิดอ่าน
     217เปิดอ่าน
     216เปิดอ่าน
     215เปิดอ่าน
     214เปิดอ่าน
     213เปิดอ่าน
     212เปิดอ่าน
     211เปิดอ่าน
     210เปิดอ่าน
     209เปิดอ่าน
     208เปิดอ่าน
     207เปิดอ่าน
     206เปิดอ่าน
     205เปิดอ่าน
     204เปิดอ่าน
     203เปิดอ่าน
     202เปิดอ่าน
     201เปิดอ่าน
     200เปิดอ่าน
     199เปิดอ่าน
     198เปิดอ่าน
     197เปิดอ่าน
     196เปิดอ่าน
     195เปิดอ่าน
     194เปิดอ่าน
     193เปิดอ่าน
     192เปิดอ่าน
     191เปิดอ่าน
     190เปิดอ่าน
     189เปิดอ่าน
     188เปิดอ่าน
     187เปิดอ่าน
     186เปิดอ่าน
     185เปิดอ่าน
     184เปิดอ่าน
     183เปิดอ่าน
     182เปิดอ่าน
     181เปิดอ่าน
     180เปิดอ่าน
     179เปิดอ่าน
     178เปิดอ่าน
     177เปิดอ่าน
     176เปิดอ่าน
     175เปิดอ่าน
     174เปิดอ่าน
     173เปิดอ่าน
     172เปิดอ่าน
     171เปิดอ่าน
     170เปิดอ่าน
     169เปิดอ่าน
     168เปิดอ่าน
     167เปิดอ่าน
     166เปิดอ่าน
     165เปิดอ่าน
     164เปิดอ่าน
     163เปิดอ่าน
     162เปิดอ่าน
     160เปิดอ่าน
     159เปิดอ่าน
     158เปิดอ่าน
     157เปิดอ่าน
     156เปิดอ่าน
     155เปิดอ่าน
     154เปิดอ่าน
     153เปิดอ่าน
     152เปิดอ่าน
     151เปิดอ่าน
     150เปิดอ่าน
     148เปิดอ่าน
     147เปิดอ่าน
     146เปิดอ่าน
     145เปิดอ่าน
     144เปิดอ่าน
     143เปิดอ่าน
     142เปิดอ่าน
     141เปิดอ่าน
     140เปิดอ่าน
     139เปิดอ่าน
     138เปิดอ่าน
     137เปิดอ่าน
     136เปิดอ่าน
     135เปิดอ่าน
     134เปิดอ่าน
     133เปิดอ่าน
     132เปิดอ่าน
     131เปิดอ่าน
     130เปิดอ่าน
     129เปิดอ่าน
     128เปิดอ่าน
     127เปิดอ่าน
     126เปิดอ่าน
     125เปิดอ่าน
     124เปิดอ่าน
     123เปิดอ่าน
     122เปิดอ่าน
     121เปิดอ่าน
     120-2เปิดอ่าน
     120เปิดอ่าน
     119เปิดอ่าน
     118เปิดอ่าน
     117เปิดอ่าน
     116เปิดอ่าน
     115เปิดอ่าน
     114เปิดอ่าน
     113เปิดอ่าน
     112เปิดอ่าน
     111เปิดอ่าน
     110เปิดอ่าน
     109เปิดอ่าน
     108เปิดอ่าน
     107เปิดอ่าน
     106เปิดอ่าน
     105เปิดอ่าน
     104เปิดอ่าน
     103เปิดอ่าน
     102เปิดอ่าน
     101เปิดอ่าน
     100เปิดอ่าน
     99เปิดอ่าน
     98เปิดอ่าน
     97เปิดอ่าน
     96เปิดอ่าน
     95เปิดอ่าน
     94เปิดอ่าน
     93เปิดอ่าน
     92เปิดอ่าน
     91เปิดอ่าน
     90เปิดอ่าน
     89เปิดอ่าน
     88เปิดอ่าน
     87เปิดอ่าน
     86เปิดอ่าน
     85เปิดอ่าน
     84เปิดอ่าน
     83เปิดอ่าน
     82เปิดอ่าน
     81เปิดอ่าน
     80เปิดอ่าน
     79เปิดอ่าน
     78เปิดอ่าน
     77เปิดอ่าน
     76เปิดอ่าน
     75เปิดอ่าน
     74เปิดอ่าน
     73เปิดอ่าน
     72เปิดอ่าน
     71เปิดอ่าน
     70เปิดอ่าน
     69-2เปิดอ่าน
     69เปิดอ่าน
     68เปิดอ่าน
     67เปิดอ่าน
     66เปิดอ่าน
     65เปิดอ่าน
     64เปิดอ่าน
     63เปิดอ่าน
     62เปิดอ่าน
     61เปิดอ่าน
     60เปิดอ่าน
     59เปิดอ่าน
     58เปิดอ่าน
     57เปิดอ่าน
     56เปิดอ่าน
     55เปิดอ่าน
     54เปิดอ่าน
     53เปิดอ่าน
     052เปิดอ่าน
     051เปิดอ่าน
     050เปิดอ่าน
     049เปิดอ่าน
     048เปิดอ่าน
     047เปิดอ่าน
     046เปิดอ่าน
     045เปิดอ่าน
     044เปิดอ่าน
     043เปิดอ่าน
     042เปิดอ่าน
     041เปิดอ่าน
     040เปิดอ่าน
     039เปิดอ่าน
     038เปิดอ่าน
     037เปิดอ่าน
     036เปิดอ่าน
     035เปิดอ่าน
     034เปิดอ่าน
     033เปิดอ่าน
     032เปิดอ่าน
     031เปิดอ่าน
     030เปิดอ่าน
     029เปิดอ่าน
     028เปิดอ่าน
     027เปิดอ่าน
     026เปิดอ่าน
     025เปิดอ่าน
     024เปิดอ่าน
     023เปิดอ่าน
     022เปิดอ่าน
     021เปิดอ่าน
     020เปิดอ่าน
     019เปิดอ่าน
     018เปิดอ่าน
     016เปิดอ่าน
     015เปิดอ่าน
     014เปิดอ่าน
     013เปิดอ่าน
     012เปิดอ่าน
     011เปิดอ่าน
     010เปิดอ่าน
     009เปิดอ่าน
     008เปิดอ่าน
     007เปิดอ่าน
     006เปิดอ่าน
     005เปิดอ่าน
     004เปิดอ่าน
     003เปิดอ่าน
     002เปิดอ่าน
     001เปิดอ่าน
โหวดเว็ปไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.88.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 571,666

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 1415 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 เมษายน 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.