องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สาส์นจากนายกฯ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สมาชิกสภา
นักบริหารงาน อบต.
คณะผู้บริหาร
การให้บริการ
การบริการประชาชน
การชำระภาษี
การขออณุญาตก่อสร้าง
การขออณุญาตประกอบกิจการ
การขออณุญาตจัดตั้งสถานที่
การขอติดตั้งปะปา
การขอจัดเก็บขยะ
การขออณุญาติขุดดิน - ถมดิน
ITA
สภา อบต.แซร์ออ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คือะไร?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของสภา ฯ
ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีรายได้จากที่ใดบ้าง?
อบต.มีรายจ่ายอะไรบ้าง?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
ความรู็เกี่ยวกับอาเชียน
สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
แผนพัฒนาตำบล
วิสัยทัศน์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ควบคุมภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.
โครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
นโยบายการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
คู่มือการปฏิบัติงาน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
คู่มือประชาชน
กระดานสนทนา
ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศประชาสัมพันธ์
กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่งฯลฯ
กฎหมายจัดตั้ง อปท.
สถานที่ติดต่อ
อำนาจหน้าที่ อบต.
สรุปผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
กิจการสภา
รายงานงบการเงินประจำเดือน
การสร้างการรับรู้สู่ชมชน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจด้านต่าง ๆ
เมนูทางขวา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
google
ลงชื่อเข้าใช้ hotmail.com
e-LAAS
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุข จ.สระแก้ว
ข่าวจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานจัดหางาน
ตำรวจภูธร จ.สระแก้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนา
สำนักงานอัยการ จ.สระแก้ว
สำนักงานพาณิชย์ จ.สระแก้ว
สำนักงานปศุสัตว์ จ.สระแก้ว
สำนักงานประมง จ.สระแก้ว
สำนักงานสหกรณ์ จ.สระแก้ว
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.201.9.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 451,378

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 3031
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.